Skip to content

Иновативен инструментариум

 

Иновативен инструментариум, включващ разработването на следните стратегически документи

Правилник на Центъра за сътрудничество

Чрез сътрудничеството с местната общинска администрация, работодателите, професионалните училища и Бюро по труда – Вълчи дол. Условията на сътрудничеството и дейностите на центъра включват обучения на работодатели, подпомагане за кариерно развитие и др.

Програма за наставничество и обучение

Има за цел да подкрепи и развие уменията, компетентностите и професионалното развитие на целевите групи с цел подобряване на техните възможности за заетост и кариерно развитие. Тази програма ще бъде насочена към различни групи хора, включително безработни, младежи, възрастни, лица с увреждания, дългосрочно безработни, както и към лица, търсещи смяна на професионалната си насоченост.

Харта за сътрудничество

Хартата, разработена от исландският партньор EINURD ще определи правата, отговорностите, етичните принципи и правила за работа. По този начин ще се осигурят допълнителни възможности за насърчаване на професионалното образование в региона.

Стажантска програма

Стажантската програма за насърчаване на заетостта ще предостави на участниците възможност за развитие на конкретни умения, професионален опит и практически познания, които да им помогнат при намирането на подходяща заетост и стартиране на успешна кариера.