Skip to content

Експертиза. Етичност. Качество.

Какво правим?

Европейска експертиза и консултиране

Ако търсите инвестиционна подкрепа за разширяване на бизнеса си.

Разработване на проекти

Можем да Ви покажем как да се ориентирате в многобройните европейски насоки за кандидатстване, регламенти, оперативни ръководства.

Управление на проекти

Когато спечелите финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение.

Гордеем се с нашата успеваемост:

Одобрени проекти в спорт и образование
Привлечени средства от европейско финансиране
Страни, в които АГЕНДА има клиенти
Одобрени проекти по програми за трансгранично и регионално развитие
Одобрени бизнес проекти
Организации, до които достигаме чрез нашите мрежи

Акценти

Начало

Основната цел на програмата “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

Logo horizontal

Going For Gold е проект на АГЕНДА ООД, насочена към млади спортисти.Тя има за цел да повиши осведомеността относно ползите от защита на правата на интелектуалната собственост и вредите от нарушаването им. В него ще подчертаем значимостта на интелектуалната собственост (ИС) за младите спортисти в подкрепа на предприемачеството и финансовата им стабилност.

Намерете ни

Адрес:

Този сайт е разработен с подкрепата на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, се изпълнява в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) и Съвета на Европа ( CoE).

Съдържанието на сайта отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в сайта.