Skip to content

За нас

Нашата фирма

АГЕНДА е основана от Кристиана Апостолова и Ангел Казанджиев през 2001 г. в отговор на нарастващата нужда от специализирани консултантски фирми, които могат да предоставят първокласни услуги за достъп до програмите за финансиране на ЕС.

Първоначално стартирахме с работа по програми, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС. Сега работим в тясно сътрудничество при управлението на силен екип от 7 служители и експерти.

AGENDA е бизнес, основан на етика и ценности. Гордеем се със страхотния си екип – консултанти с дългогодишен опит в областта на ЕС. Нашият международен екип владее английски, френски, немски и руски език. Имаме разнообразен опит в областта на икономиката и бизнес планирането, регионалната политика, социалните науки, туризма, спорта и образованието.

Ние свързваме регионалните и европейските политики и свързаните с тях програми за финансиране с нуждите на клиентите. Дейността ни обхваща целия проектен цикъл, свързан с финансирането от ЕС, от първоначалната идея за проект до подаването на проектни предложения, подкрепа за стартиране и изпълнение на проекта, както и предоставяне на тематичен експертен опит и подпомагане на комуникацията. Работим с клиенти от цяла Европа, представляващи както публичния, така и частния сектор.

Постигнали сме солидни резултати със среден процент на успеваемост от около 75 % при проектите за образование и спорт и спортни събития, които съставляват ядрото на нашето проектно портфолио.

Екип

Нашият екип се обучава периодично и постоянно повишава квалификацията си в областите, в които изпълнява задачи и предоставя услуги

Цялостно управление на проекти. Обучителни дейности.

Кристиана Казанджиева

Цялостно управление на проекти. Обучителни дейности.
Обществени поръчки, работа с доставчици и подизпълнители.

Ангел Казанджиев

Обществени поръчки, работа с доставчици и подизпълнители.
Подготовка на проектни предложения. Връзки с клиенти. Управление на проекти.

Ивелина Милева

Подготовка на проектни предложения. Връзки с клиенти. Управление на проекти.
Разработване на проектни предложения в областта на образованието и спорта. Екологични инициативи. Управление на проекти

Надя Илиева

Разработване на проектни предложения в областта на образованието и спорта. Екологични инициативи. Управление на проекти
Подготовка на проектни предложения. Връзки с клиенти

Петя Ишкиева

Подготовка на проектни предложения. Връзки с клиенти

Нашите мрежи

АГЕНДА е един от първите членове на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (БАУКО).

Като такъв член ние поддържаме високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране и съдействаме за развитие на пазара на консултантските услуги.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

БАУКО е пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и по този начин част от международната система на търговски центрове и камари.

Свържи се с нас за консултация