Skip to content

Европейска експертиза и консултиране

PeopleImages.com-ID2717-1

Разглеждаме заедно възможности за финансиране

Като използваме нуждите и амбициите на вашата организация, ние преглеждаме най-интересните и подходящи възможности в европейските програми, за да изготвим преглед на най-подходящите източници на финансиране. Освен това можем да приспособим процеса на сканиране към конкретната(ите) проектна(и) идея(и), която(ито) имате предвид, и да формулираме практически съвети за това как да постигнете оптимално използване на средствата за постигане на вашите цели.

Тази услуга е ценна както за частни, така и за публични субекти, особено за тези, които разполагат с ограничени човешки ресурси и експерти, които да ги консултират относно възможностите за финансиране от ЕС.

Достъп до тематичен експертен опит

През годините сме натрупали обширен тематичен експертен опит, особено в областта на развитието на спортни организации, организаци и провеждане на мащабни спортни събития, 
образователни проекти, устойчивото развитие на регионите, иновативни интегрирани подходи за местно развитие, социални иновации и култура. Използвайки тези знания, ние допринасяме
за успешното разработване и/или изпълнение на проектни предложения със стратегически съвети и предоставяне на тематични материали, т.е. базови анализи, методологии, доклади за обобщение и устойчивост, казуси, препоръки за политики или доклади за междинна оценка.

Подпомагаме клиентите си да участват в качествени международни консорциуми, с партньорите от които те се развиват и израстват.

startup-593322_1920
desk-601540-3

Персонализирани обучения

Много често към нас се обръщат спортни федерации, културни центрове, публични иснтитуции и местни власти, свързани с тематичните области, в които работим – развитие на спорт и спортна инфраструктура, образование, социални иновации, трансгранична свързаност, разработването на успешни проектни предложения и управлението на одобрени проекти.

Предоставяме тези обучения като програми за изграждане на капацитет. Нашите информационни събития са много популярни.

Свържи се с нас за консултация