Skip to content

Политика за поверителност

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, следните данни са описани по-долу: собственикът на уеб домейн е Агенда ООД, гр. Варна,  ул. Васил Друмев № 73, офис 330, имейл: info@agenda-bg.com

АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права и всички други права върху съдържание, изображения, снимки или други файлове на уебсайта принадлежат изключително на Агенда ООД или на изрично посочените притежатели на правата. За възпроизвеждането на всякакви елементи трябва да се получи предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЪЗКИ

Препратките и връзките към уебсайтове на трети страни са извън зоната на отговорност на Агенда отхвърля всякаква отговорност за такива уебсайтове. Достъпът и използването на такива уебсайтове е изцяло на риск от потребителя.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въз основа на европейските директиви и разпоредбите, всеки има право на поверителност и защита от злоупотреба с личните му данни. Агенда отговаря на тези разпоредби. Личните данни се пазят строго поверителни и не се продават или предават на трети страни.

В тясно сътрудничество с доставчиците на хостинг, Агенда се стреми да защити базите данни срещу неоторизиран достъп, загуба, злоупотреба или фалшифициране.

Когато осъществите достъп до уебсайта на Агенда, следните данни се записват в лог файлове: IP адрес, дата, час, заявка на браузъра и обща информация за операционната система и/или браузъра. Тези потребителски данни формират основата за статистическа, анонимна оценка, за да се идентифицират тенденциите и да се подобрят услугите.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Този сайт използва бисквитки – малки текстови файлове, които се поставят на вашето устройство, за да помогнат на сайта да осигури по-добро потребителско изживяване. По принцип бисквитките се използват за запазване на потребителските предпочитания, съхраняване на информация за неща като пазарски колички и предоставяне на анонимни данни за проследяване на приложения на трети страни като Google Analytics. По правило бисквитките ще направят вашето сърфиране по-добро. Въпреки това, може да предпочетете да деактивирате бисквитките на този сайт и на други. Най-ефективният начин да направите това е да деактивирате бисквитките във вашия браузър. Предлагаме да се консултирате с раздела за помощ на вашия браузър или да разгледате  уебсайта Относно бисквитките , който предлага насоки за всички съвременни браузъри. Нашето съгласие за бисквитки се предоставя от Powered by Complianz. 

Информация за Политика за бисквитките на нашия сайт може да откриете тук

БЕЛЕЖКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ НА УЕБСАЙТ НА АГЕНДАА

Вашите лични данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2018/1725 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и относно свободното движение на такива данни. Освен ако не е посочено друго, вашият отговор на това известие и всички поискани лични данни са необходими за целите обявени на този уебсайт. Достъп до вашите лични данни ще бъде предоставен на Агенда. Всички поискани данни ще бъдат използвани само в рамките на обявеното на този сайт, в съответствие с чл. 13 от Регламент на ЕС n. 2016/679.

Следното лице обработва Вашите лични данни: Агенда ООД, което се намира за тази цел на гр. Варна,  ул. Васил Друмев № 73, офис 330, Представлявано от Кристияна Казанджиева.

Използваме функции на уебсайта, за да събираме лични данни в контекста на дейностите на АГЕНДА ООД.