Skip to content

Проекти

 

Екипът ни има богат опит във финансирани от ЕС проекти, обхващащи няколко различни тематични области, свързани с всички цели на политиката на сближаване и образователните приоритети на Европа.

Успехът ни е резултат от нашия мултидисциплинарен опит и нестандартен начин на мислене.

В АГЕНДА крайната ни цел е нашите проекти да оказват осезаемо въздействие за подобряване на качеството на живот на европейските граждани.

По-долу са представени някои акценти от нашите успешни проекти, структурирани по програмите, от които са получили финансиране.

Свържи се с нас за консултация