Skip to content

Референции

Програми

Откакто стъпихме на пазара през 2003 г., сме допринесли за реализиране на проекти по над 10 различни програми за финансиране. Те варират от директни фондове на ЕС до безвъзмездни
средства на национално ниво.

Преките структурни и кохезионни фондове на ЕС са в основата на нашата дейност. Тези фондове обхващат широк спектър от теми и области на развитие, като например:

 • Териториално развитие чрез междурегионално сътрудничество, включително различните направления на програмата Interreg, като Interreg Europe, Дунавската транснационална програма, Черноморската програма за трансгранично сътрудничество, както и различни трансгранични програми – България – Гърция, България – Турция, България – Румъния, България – Сърбия и България – Северна Македония.
 • Въпроси, свързани с околната среда и устойчивото развитие, включително LIFE+
 • Образователната програма на Европейския съюз Еразъм Плюс
 • Програми, финансирани от Норвежкия финансов механизъм
 • Секторни програми, свързани с културата (“Творческа Европа”), социалното приобщаване и правата на човека (“CERV”)

Програми, свързани с информационни мерки:

  • За Кохезионната политика на ЕС (IMREG)
  • За Общата селскостопанска политика на ЕС (IMCAP)
  • За политиката на ЕС за защита на правата на интелектуалната собственост

Отделно от това подпомагаме редица публични и частни организации за кандидатстване по националните оперативни програми на Република България за развитие на човешките ресурси, развитие на конкурентоспособността на българските предприятия и развитие на селските райони

Клиенти

Помогнали сме на десетки организации от цяла Европа да намерят най-подходящите за тях програми за безвъзмездна помощ и да изградят едно по-устойчиво бъдеще.

Едно от основните ни предимства е, че работим с разнообразна комбинация от партньори, експерти и клиенти. Те се различават по своя географски обхват, тип организация, бизнес цели и най-вече по общностите, към които са насочени.

Ядрото на нашата клиентела е от спортния сектор на Балканите, в Югоизточна и Централна Европа. Те представляват около 70% от нея. Нашият многоезичен екип е придобил богат опит в работата в различни културни и политически среди.

Нашите клиенти и партньори включват предимно частни, нестопански и образователни организации, както и местни администрации и областни управи. Останалите 30% са малки, средни и големи предприятия от различни сектори.

Проекти

Разработени от нас

Екипът ни има богат опит във финансирани от ЕС проекти, обхващащи няколко различни тематични области, свързани с всички цели на политиката на сближаване и образователните
приоритети на Европа.
Успехът ни е резултат от нашия мултидисциплинарен опит и нестандартен начин на мислене.
В АГЕНДА крайната ни цел е нашите проекти да оказват осезаемо въздействие за подобряване
на качеството на живот на европейските граждани.
По-долу са представени някои акценти от нашите успешни проекти, структурирани по
програмите, от които са получили финансиране.
ERASMUS+
Отваря се таблица с линкове
CERV
Таблица с линкове
IMREG
Таблица с линкове
ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Таблица с линкове
– Собствени проекти на АГЕНДА