Skip to content

Разработване на проекти

 
PeopleImages.com-ID423176

Разработване на концепция на проекта

Започваме работа с нашите клиенти, като проучваме възможностите за финансиране и избираме съответната програма, отговаряща на тяхната идея за проект. След като сме проучили напълно вашите нужди и очаквания, изготвяме концепция на проекта, за да дадем старт на процеса на разработване.

Разработване на подробностите

Чрез поредица от съвместни работни срещи и търсене на понякога нестандартни идеи, ние доуточняваме концепцията на вашия проект до солидна логическа рамка, като определяме общата концепция, целите, дейностите, крайните продукти и дългосрочните резултати, за да съответстват на вашите нужди и очаквания на Програмата. За да може да направи това, нашият екип разполага със задълбочени познания и разбиране на програмите и съответните политики и приоритети на ЕС. В тази фаза ние ще свържем вас и вашият проект с подбрани потенциални партньори, които ще обогатят вашата проектна идея и ще я издигнат на по-високо ниво. Благодарение на прекия ни достъп до широка мрежа от европейски партньори и експерти, ние ще ви напътстваме в този процес, като ви даваме препоръки и предложения.

Разработваме подробностите на вашия проект чрез интензивно участие на партньорите и ключовите заинтересовани страни, като определяме също така бюджетните рамки и ключовите отговорности. В зависимост от програмата, ако концепцията трябва да бъде утвърдена от съответния орган, ние ще ви съдействаме за това.

PeopleImages.com-ID1240365
pen-926313_1920

Изготвяне на формуляра за кандидатстване

Накрая изготвяме проектно предложение, включващо подробно разпределение на задачите между партньорите със съответстващ бюджет “отдолу нагоре”, въз основа на което можем да
попълним пълния формуляр за кандидатстване и свързаните с него административни задачи, необходими за подаване на допустимо и успешно предложение.

Свържи се с нас за консултация