Skip to content
20231218_145851

„Агенда“ ООД, организира безплатно обучение за работодатели по проект: BGLD-1.007-0003-C02 „Иновативно сътрудничество в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“. Проектът се изпълнява в сътрудничество с нашия партньор EINURD от Исландия.
Целта на обученията е повишаване на компетенциите на предприемачите и работодателите, споделяне на добри практики и опит в подкрепа за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността в регион Вълчи дол. Обученията ще се проведат на 18.01 и 19.01.2024 г. /четвъртък и петък/ от 09.30 до 13.30 ч. в малката конферентна зала на Културния дом на гр. Вълчи дол.